Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 26.10: Ai có tội nhiều hơn ai?

flower21Con người thường vấp phải tội võ đoán, nhất là khi đối tượng bị xét đoán là người mình không ưa thích. Hãy thành thật hỏi lòng mình ai tốt hơn ai rồi mới kết luận.

Read More »

Ngày 25.10: Nhạy bén với các dấu chỉ

flower21Giáo Hội Việt Nam đang đứng trước những thực trạng tác động đến đời sống người Kitô hữu như hố phân cách giàu nghèo, nạn tham nhũng, chủ nghĩa hưởng thụ, tệ nạn xã hội, lối sống ích kỷ, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quan tâm công ích, 

Read More »

Ngày 24.10: Cùng ném lửa với Chúa Giêsu

flower21Cộng tác với Thiên Chúa, với Thánh Thần để cùng ném Lửa Thiên Chúa, Lửa Thánh Thần vào thế giới của bạn. Thế giới của bạn chính là gia đình, học đường, xí nghiệp, chợ búa… 

Read More »

Ngày 23.10: Sống đạo giữa đời

flower21Hiện diện như không hiện diện, giống như đang vắng mặt nhưng thực ra vẫn ở bên cạnh ta, đó là cách thế tế nhị Chúa dùng để giúp ta trưởng thành. 

Read More »

Ngày 22.10: Chờ đợi trong tỉnh thức

flower21Sống tỉnh thức và sẵn sàng với Chúa trong bối cảnh xã hội hôm nay phải nói là một thách đố rất lớn cho mọi người, trong đó có bạn và tôi.

Read More »

Ngày 21.10: Làm giàu trước mặt Chúa

flower21Dù giàu hay nghèo, mỗi người chúng ta đều có cơ hội làm giàu trước mặt Thiên Chúa, đó là giúp đỡ người anh em túng thiếu, chia sẻ vật chất cho nhau

Read More »

Ngày 20.10: Đức tin trung kiên

flower21Thánh Giacôbê nói: “Hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp gian nan thứ thách trăm chiều. Vì, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 1,2-3).

Read More »

Ngày 19.10: Tuyên xưng Chúa

flower21Tôi sẽ vượt thắng nỗi sợ bằng cách mạnh dạn hơn trong việc tuyên xưng niềm tin như làm dấu Thánh Giá trước bữa ăn nơi công cộng, hay thực hiện điều răn Chúa dạy…

Read More »

Ngày 18.10: Là sứ giả Tin Mừng

flower21“Hãy mở một con đường cho Đức Chúa, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta” (Is 40,3) trong tâm hồn bạn và những người chung quanh.

Read More »

Ngày 17.10: Nợ máu các ngôn sứ

flower21Có khi nào bạn châm chọc chế diễu, vì vô tình hoặc chỉ để mua vui, một người bạn đang làm một điều tốt? Hoặc có khi nào bạn cảm thấy tức tối khi cuộc sống công chính của ai đó trở thành lời tố giác lối sống bê bối của mình? 

Read More »