Hồn con mong chờ Ngài

“Tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới” chẳng phải là có cả chúng ta, sao! Vâng, có chúng ta. Thế nên, đừng quên, khi linh mục chủ tế đọc lời nguyện (nêu trên), chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện của mình, nguyện rằng: “Hồn con đang mong chờ Ngài.”

Xem thêm

Hãy là chứng nhân của Chúa

Chỉ cần một cử động của tâm hồn, một tâm hồn mở ra, mời Đức Giê-su vào. Khi có Đức Giê-su trong tâm hồn, những lời truyền dạy của Ngài tự nhiên (có phần chắc như thế) sẽ xuất hiện trong con tim ta.

Xem thêm

Hãy nghe tiếng Chúa và theo Chúa

“Đứng trước ngai Con Chiên… và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta”, đó chẳng phải là một niềm hạnh phúc, sao! Vâng, muốn được hưởng niềm hạnh phúc này, ngay hôm nay, bây giờ, chúng ta “hãy nghe tiếng Chúa và theo Chúa.”

Xem thêm