Ban Thường Vụ HĐMV

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ

 

 

 

Ban Thường Vụ HĐMVBan Thường Vụ HĐMV

Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 2019 – 2023; video nghi thức tuyên thệ

Ban Thường Vụ HĐMV

Hội đồng mục vụ có bổ sung ngày 06.5.2017

Ban Thường Vụ HĐMV

Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ 2016 – 2020 ngày tuyên thệ (04.04.2016)

Ban Thường Vụ HĐMV

Hội đồng Mục vụ khóa 2015 – 2019 ngày tuyên thệ (03.01.2015)

+ Bổn mạng HĐMV 2021

+ Bổn mạng Đa Minh 2018

+ Bổn mạng Đa Minh 2017; hiến máu

+ Mừng Kim khánh giáo xứ

+ Bổn mạng Đa Minh 2016; hội thao, hiến máu, thánh lễ

+ Mừng giáo xứ 50 năm

+ Tập huấn 2016

+ Bổn mạng HĐMV 2015

+ Lễ bổn mạng Đa Minh 2015

+ Clips Lễ bổn mạng 2012
+ Lễ bổn mạng 2012

+ Biển đông vẫy gọi 2012
+ Hành hương Tắc Sậy 03.2012
+ Clips: Tất niên Nhâm Thìn, HĐMV mở rộng
+ Clips: Lễ bổn mạng HĐMV 2011

+ Lễ bổn mạng HĐMV 2011
+ Lavang : Chúng con về bên Mẹ
+ Chuyến đi hè 2011
+ Tất niên Tân Mão 2011
+ Clip phim ngày nhậm chức 2010    .
+ Mừng BĐH các giáo họ

+ Mừng lễ Thánh Đa Minh 2020

+ Mừng bổn mạng HĐMV 2018

+ Mừng bổn mạng HĐMV 2017

+ Video bổ sung 4 thành viên th 5.2017

+ Mừng bổn mạng HĐMV 2016

+ HĐMV tuyên thệ nhiệm kỳ 2016-2020

+ HĐMV nhiệm khóa 2015-2019 ra mắt

+ Mừng bổn mạng (17.11.2013)

+ Clip phim ngày nhận chức 2006

Ban Thường Vụ HĐMV

Mừng Tân chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Hòa (06.12.2014)

 

 Mỗi tín hữu đều được thông chia ba chức vụ của Đức Kitô
là tư tế, ngôn sứ và vương giả.
Do đó, người tín hữu dù không ở trong đoàn thể nào,
vẫn có trách nhiệm xây dựng nhiệm thể của Hội Thánh.

(Hiến Chế ÁNH SÁNG MUÔN DÂN)

 Ban Thường Vụ HĐMV 

Ban Thường Vụ , ngày 13.11.2010

Ban Thường Vụ HĐMV

Hội đồng Mục vụ mở rộng 18.07.2011
Click để xem hình lớn

Ban Thường Vụ HĐMV

Ban Thường Vụ HĐMV

Thư ký   –   Phó Ngoại Vụ    –   Chủ Tịch HĐMV   –   Phó Nội Vụ   –   Thủ Quỹ

Ban Thường Vụ 2006-2010

 Ban Thường Vụ HĐMV

Hội đồng mục vụ mở rộng (15.07.2010)
Click để xem hình lớn
 
Ban Thường Vụ HĐMV
 
Hội đồng Mục vụ và Ban Tông đồ (24.11.2011)
 
 

Trả lời