Ngày 28.5.2019: Can đảm sống đức tin

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 16, 5b-11.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

 

CAN ĐẢM SỐNG ĐỨC TIN

Chúa Giêsu không bỏ các môn đệ mồ côi. Ngay trong lúc đau buồn của cảnh chia ly, lúc Ngài sẽ về với Chúa Cha; Chúa Giêsu cũng trấn an các môn đệ bằng lời hứa ban Chúa Thánh Thần.

Từ nay, Chúa Thánh Thần sẽ ở lại với Hội Thánh để dẫn dắt, để thánh hoá và để hướng dẫn các tín hữu sống giáo huấn của Chúa Kitô. Vì thế, người tín hữu không còn phải sợ hãi. Tội lỗi và thủ lãnh thế gian này bị đánh bại khi Chúa Giêsu phục sinh khải hoàn.

Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ở bên chúng ta. Từng giây phút trong đời sống, chúng ta luôn có Chúa Ba Ngôi ở cùng. Vì thế, đừng bao giờ tuyệt vọng hay chán nản mà hãy can đảm sống đức tin cách mạnh mẽ.