Ngày 19.01.2019: Phá bỏ bức tường ngăn cách

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 2,13-17

Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! ” Ông đứng dậy đi theo Người.

Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và họ đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi! ” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

PHÁ BỎ BỨC TƯỜNG NGĂN CÁCH

Rất tự nhiên, nhân gian thường có sự phân cách giữa người với người. Sự phân tầng  giai cấp giàu nghèo, phân cách trí thức bình dân, phân biệt chủng tộc màu da, … vô hình chung đã dựng nên những bức tường vô hình ngăn cách người với người.

Việc Chúa Giê-su ngồi đồng bàn với những người thu thuế và những người tội lỗi đã gây thắc mắc cho các kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu. Theo nếp nghĩ của họ, người công chính không nên giao du, tiếp xúc với những kẻ tội lỗi. Nếu không như vậy, người ngay chính cũng sẽ tự làm cho mình thành nhơ uế.

Chúa Giê-su đã thực hiện những bước đi táo bạo, không những kêu gọi ông Lêvi – người thu thuế, vốn bị đồng hóa với kẻ tội lỗi – làm môn đệ, mà còn đến nhà ông dự tiệc với bạn hữu của ông. Ngài đã đi về phía ngoại biên, bước qua ranh giới phân cách người tội lỗi và kẻ ngay chính để đưa mọi người nhích lại gần nhau.

Chính vì bước đi mạnh dạn của Tin Mừng, Hội thánh mới có vị thánh sử mệnh danh Mát-thêu. Chính nhờ lòng thương xót Chúa, Hội thánh mới có vị tông đồ quảng diễn kế hoạch cứu độ của Chúa Cha cho dân được tuyển chọn. Và chính nhờ việc Chúa Giê-su quy tụ và chia sẻ bàn ăn với những người tội lỗi, Nước Trời mở rộng cánh cửa cho mọi người.

Qua mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm thập giá, Chúa Giê-su đã phá bỏ bức tường ngăn cách Do-thái và dân ngoại, nô lệ và tự do, … dẫn đưa mọi người về đàn chiên duy nhất.

Xin Chúa ban ơn giúp sức, để mỗi người Ki-tô hữu biết xây dựng sự hiệp nhất bằng tấm lòng rộng mở, như Chúa đã rộng lòng đón nhận chúng ta.