Ngày 21.12.2019: Lên đường loan báo Tin Mừng

 

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 39-45

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabéth, và khi bà Elisabéth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Elisabéth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

LÊN ĐƯỜNG LOÀN BÁO TIN MỪNG

Như Đức Maria năm xưa, chúng ta không chỉ vui mừng vì có Thiên Chúa ở cùng. Chúng ta được mời gọi lên đường đem Chúa đến cho mọi người hầu mọi người cùng chung hưởng niềm vui đó, niềm vui Thiên Chúa ở cùng.

Chúng ta không muốn đơn phương nói rằng Thiên Chúa ở cùng tôi nhưng muốn mọi người cùng cao rao rằng: Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta trong mọi nơi mọi lúc của cuộc đời. Ngài ở với tôi và với bạn trong chính những cử chỉ và cuộc sống yêu thương mà ta thực hiện cho những anh chị em bé nhỏ của chúng ta.