Ngày 09.01.2019: Có Chúa đồng hành

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6,45-52

Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! ” Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng các ông còn chai đá!

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH

Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện các môn đệ gồng mình chèo chống con thuyền đi ngược gió. Giữa lúc các ông sợ hãi, gần như bất lực, không thể tiến qua bờ bên kia được thì Chúa Giê-su đến. Ngài đi trên mặt Biển hồ đến với các ông. Chỉ khi Chúa Giê-su bước vào con thuyền, thì gió mới yên, biển mới lặng và thuyền cập bến trong an bình.

Nhiều lúc chúng ta quên mất sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và cảm thấy cô đơn kiệt sức. Chúng ta quên mất rằng Chúa luôn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, vì Ngài đã trở thành người bạn đồng hội đồng thuyền với chúng ta qua mầu nhiệm nhập thể và qua ân sủng các bí tích.

Chỉ có quyền năng Con Thiên Chúa mới giúp chúng ta vượt thắng sự sợ hãi, kể cả quyền lực của tử thần. Mỗi ngày chúng ta hãy khiêm tốn mời Chúa bước vào con thuyền của bản thân, của gia đình và của cộng đoàn Hội Thánh, nhờ thế chúng ta đến được bờ bến bình an.