Ngày 23.5.2019: Ở lại trong tình yêu của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 15, 9-11.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA

“Ở lại trong tình yêu của Chúa” là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người Kitô hữu. Nếu ai muốn hiểu tình yêu là gì, hãy chạy đến để ở lại trong tình yêu Chúa. Nơi tình yêu đó, chúng ta cảm thấy được niềm vui tròn đầy, niềm vui không ai hay không có gì trên thế gian này có thể lấy mất đi được. Giới răn yêu thương trở nên điều căn cốt để giúp người tín hữu có thể ở lại với Chúa. Vì lẽ, chúng ta không thể nên người môn đệ của Chúa, không thể ở lại trong tình yêu Chúa nếu chúng ta khước từ sống đức ái: yêu mến Chúa và thương mến anh chị em.

Ước chi trong cuộc sống, dù có bận rộn với biết bao công việc, chúng ta cũng biết dành thời gian để “ở lại trong tình yêu của Chúa” qua việc tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện và sống tình liên đới yêu thương mọi người. Khi thực thi điều đó, chúng ta đang góp phần kiến tạo niềm vui cho mình và mọi người.