Ngày 24.9.2019: Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 8, 19-21 

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Ai là mẹ tôi ? Câu hỏi của Chúa Giêsu có làm Mẹ đau lòng không ? Không. Vì sau đó Người khẳng định: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”

Câu hỏi và câu trả lời của Chúa Giêsu như muốn tôn vinh Mẹ, vì Mẹ đã lắng nghe và thực hành lời Chúa hơn ai hết. Chính bà Êlisabét cũng đã thốt lên:“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1, 45).

Mẹ Maria âm thầm đồng hành cùng Chúa Giêsu khi Người đi loan báo Tin mừng. Mẹ không hề lên tiếng. Thế nhưng, người ta vẫn nhận biết sự hiện diện của Mẹ. Noi gương Mẹ, xin Chúa giúp chúng ta biết lắng nghe và thực hành lời Chúa để trở thành anh chị em của Chúa, và con cái của Mẹ.