Ngày 09.03.2019: Thân phận phàm nhân

 

Tin mừng theo thánh Luca : Lc 5, 27-32.

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

THÂN PHẬN PHÀM NHÂN

Đau ốm là điều tự nhiên của cuộc sống con người. Đau ốm cũng là điều hữu ích vì dạy ta biết khiêm nhường và sống tương quan cách tròn đầy hơn. Nếu không có đau ốm, có lẽ, đời này ta chẳng cần ai. Ta sẽ trở thành kẻ cô độc giữa biển người trần gian.

Biển trần gian này không ai muốn và ham đau ốm nhưng đau ốm mới hiểu được ta là ai và ta cần gì. Có lẽ, đây cũng là điều thầy Giêsu  muốn giới Pharisêu hiểu. Chỉ ai nhận thấy phận hữu hạn và yếu đuối của mình, họ mới cần tới Thiên Chúa và được Người chữa lành. Phải chăng, đây chính là mục đích của chay tịnh Kitô giáo?