Ngày 10.03.2019: Chay tịnh

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 4,1-13.

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Gio-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

CHAY TỊNH

Cầu nguyện, ăn chay, và bố thí là ba việc đạo đức truyền thống tạo nên thế “chân kiềng” vững chắc giúp người Kitô hữu sống đức tin trong cuộc sống thường ngày. Đặc biệt nó được nhấn mạnh trong Mùa Chay Thánh này.

Nhờ việc thực hành chay tịnh mà năm xưa Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Ngày nay chúng ta cũng đang phải đối diện với những bị những cám dỗ ngọt ngào của thời đại. Để chiến thắng, chúng ta cần phải dùng những phương thế hữu hiệu trên.

Xin cho mỗi chúng ta luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, tỉnh thức trước cơn cám dỗ theo lối sống dửng dưng của thời đại và không ngừng canh tân đời sống với tinh thần yêu thương phục vụ của Tin mừng. Amen.