Ngày 09.12.2019: Mừng vui lên!

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 1,26-38

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”…

MỪNG VUI LÊN!

Lời chào của sứ thần với mẹ Ma-ri-a “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Đó là một lời chào mang lại niềm vui mừng cho Mẹ. Mẹ được gọi là Đấng đầy ân sủng, quả là tước hiệu cao quý dành tặng cho một người nữ trên dương thế. Mẹ được sứ thần ca khen chúc mừng bởi một đặc ân cao quý mà mẹ sắp sửa đón nhận là mẹ của Thiên Chúa.

Chưa một người nữ nào được niềm vinh dự đó. Chưa một ai có được diễm phúc bằng Mẹ vì Mẹ không chỉ được ơn sủng nhiệm mầu mà Mẹ còn được muôn thế hệ tán dương. Mẹ thật sự là người xứng đáng bởi lời thưa xing vâng của Mẹ, khi Mẹ cất tiếng khiêm tốn với phận nữ tỳ hèn mọn, cũng là lúc Thánh Thần ngự xuống trên Mẹ cách sáng ngời. Phúc đức của Mẹ là đã để Chúa vinh quang ngự vào, Mẹ được phúc cả vì Mẹ luôn là người con cái đẹp lòng Chúa mọi bề. Nhiệm lạ thay cuộc đời Mẹ đã làm nên câu chuyện vĩ đại, vì ngày đó, sau lời đáp xin vâng đất trời đã giao duyên, nối kết. Sau tiếng đáp, Chúa cả đã đến viếng thăm dân Người.

Ước gì tâm hồn chúng ta cũng tràn ngập sự khiêm tốn và tấm lòng mến yêu Chúa, để hôm nay chúng ta cũng được đón nhận Chúa mỗi ngày một cách xứng đáng theo gương Mẹ dấu yêu của chúng ta.