Ngày 28.01.2019: Chiêm ngưỡng công trình của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3,22-30

Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức Giê-su rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.

Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ đã nói “ông ấy bị thần ô uế ám.”

CHIÊM NGƯỠNG CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA

Việc Chúa Giê-su chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ cho con người, khách quan mà nói, là những việc hoàn toàn tốt. Điều này được chứng minh qua các dấu lạ và hàng đoàn người mắc đủ mọi loại bệnh tật tuôn đến. Họ tin rằng, chỉ cần chạm đến được gấu áo của Chúa Giê-su thì sẽ được lành bệnh, như trường hợp người phụ nữ bị loạn huyết.

Tuy nhiên, những điều hiển nhiên là tốt lành như thế, không phải tất cả mọi người đều nhìn nhận với chính tâm. Các kinh sư đến từ Giê-ru-sa-lem đã bóp méo bản chất của sự việc, đồng thời quy kết Chúa Giê-su bị quỷ ám và dựa vào sức mạnh của quỷ vương để trừ những quỷ nhỏ.

Chúa Giê-su không chấp nhắt chuyện họ xúc phạm đến bản thân Ngài, vì Ngài hiểu rằng, mầu nhiệm Nước Trời, mầu nhiệm Con Thiên Chúa người trần mắt thịt không dễ dàng tiếp nhận. Họ luôn đinh ninh Con Thiên Chúa là con bác thợ mộc. Tuy rằng đó là điều phạm đến Thiên Chúa thì họ vẫn được tha.

Nhưng việc họ gán ghép quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa cho ma quỷ lại là chuyện khác. Bản tính của Con Thiên Chúa là tốt lành, lại bị những người có lương tâm vạy vọ gán ghép vào điều xấu. Ấy là tội phạm đến Thánh Thần. Chúa Thánh Thần soi sáng cho lương tâm để con người nhận ra điều hay lẽ phải, nhận ra sự thật. Những ai sống theo sự hướng dẫn của Ngài, đều biết đón nhận sự thật từ mọi phía; trái lại, những ai cố chấp sẽ phớt lờ tiếng nhắc bảo của Chúa Thánh Thần và xa dời chân lý.

Sinh thời, thánh Tôma Aquinô đặc biệt yêu mến sự thật. Ngài biết vận dụng sự khôn ngoan của các triết gia ngoại giáo, để làm phong phú, mở ra những con đường tiếp cận chân lý Tối Thượng là chính Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta biết nhìn sự vật, con người với cái nhìn trong sáng, nhờ đó biết chiêm ngưỡng những việc tốt lành Chúa đã thực hiện và biết dâng lời cảm tạ Chúa.