Ngày 21.6.2019: Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6, 19-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó.

Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

XIN CHÚA THANH TẨY TÂM HỒN

Đèn của thân thể là con mắt. Cặp mắt trong sáng và khôn ngoan giúp chúng ta nhìn thấy rõ mọi sự. Thế nhưng, với cặp mắt tối tăm và thiển cận, chúng ta dễ có cái nhìn méo mó và thiên lệch.

Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về lối nhìn tồi tệ như thế. Lối nhìn đó chỉ gây hại cho chúng ta vì không phản ánh chính xác những điều về Thiên Chúa, về tha nhân và về những sự kiện xung quanh.

Có khi nào chúng ta mang cái nhìn thiển cận như thế để đối xử với anh chị em mình không? Chúng ta cần thận trọng, đừng để mình bị mù tối về đàng thiêng liêng. Vì thế, chúng ta hãy năng chạy đến nài xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi những điều xấu xa và bất chính.