Ngày 30.6.2019: Theo Chúa cách dứt khoát

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 9,51-62

Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.

Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ?” Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Đức Giêsu nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

Một người khác nữa lại nói : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo : “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

 

THEO CHÚA CÁCH DỨT KHOÁT

Người môn đệ Đức Giê-su phải là người có một sự chọn lựa dứt khoát và kiên định. Chúa Giêsu không chấp nhận kiểu sống nửa vời: thích thì theo không thích thì từ bỏ.

Nếu phải chọn lựa ưu tiên thì người môn đệ cần phải đặt Chúa và việc loan báo Tin Mừng Nước Trời vượt lên trên những tình cảm, những an toàn bên ngoài. Đây là một chọn lựa đầy khó khăn nhưng cũng là một chọn lựa đầy khôn ngoan; chỉ những ai sẵn sàng theo Chúa mới thấu hiểu đạo lý này.

Ước chi mỗi người trong chúng ta can đảm bước theo Chúa cách quyết liệt và dứt khoát hơn; có như thế đời sống chúng ta mới có khả năng thu hút người khác đến với Chúa.