thanhletructuyen

Thánh lễ trực tuyến

Thánh lễ online trực tuyến nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG).

Thánh lễ online trực tuyến mỗi ngày tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG).

Both comments and trackbacks are currently closed.