Ngày 16.5.2019: Đón nhận Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 13, 16-20.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình.

Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai.

Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.

ĐÓN NHẬN CHÚA

Chúa Giêsu vẫn còn hiện diện với chúng ta qua những người đại diện để hướng dẫn chúng ta, và qua những người nghèo khổ, yếu thế và bệnh tật. Đừng lơ là hay dửng dưng với những người đó.

Để đón nhận Chúa, chúng ta hãy vui lòng tiếp đón tha nhân, hãy mở lòng ra để giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ và túng bấn. Khi thực thi điều đó, chúng ta đang mời đón Chúa vào trong ngôi nhà của chúng ta, vào trong gia đình của chúng ta.

Vì thế, hãy cư xử thật nhân hậu và hiền hoà với những người mà chúng ta gặp gỡ, hãy để cho tình yêu Chúa chiếu toả trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình và mọi nơi chúng ta hiện diện.