Ngày 04.7.2019: Được chữa lành nhờ tin

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 9, 1-8.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

ĐƯỢC CHỮA LÀNH NHỜ TIN

Nhờ có lòng tin, người bại liệt được Chúa Giêsu chữa cho lành, lại còn được Người tha tội cho nữa. Tuy nhiên, các luật sĩ lại nghĩ rằng Người nói phạm thượng. Thế nhưng, qua việc chữa lành bệnh cho người bại liệt, Chúa Giêsu đã chứng minh cho các luật sĩ biết rằng chính Người là Thiên Chúa. Qua đó cho chúng ta thấy được sức mạnh của Lời Chúa: vừa có sức mạnh chữa lành, vừa phá tan những ý nghĩ xấu xa của người khác, như lời Thánh Kinh đã viết: Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người (Hr 4,12).