Ngày 26.5.2019: Thi hành điều Chúa truyền dạy

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 14:23-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy.

Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng.

Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.

THI HÀNH ĐIỀU CHÚA TRUYỀN DẠY

Người yêu mến Chúa Giêsu thực sự là người giữ lời Chúa dạy, tức là sống và thi hành điều Chúa truyền. Như vậy, điều giúp chúng ta nhận ra người nào yêu mến Chúa hay không yêu mến Chúa là việc giữ lời Ngài và thực hành những giáo huấn Ngài dạy. Như thế, tình yêu cần được thể hiện ra bằng hành động chứ không chỉ đơn thuần là bằng cảm tình và lời nói.

Chúa Thánh Thần- suối nguồn tình yêu- được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu, sẽ giúp cho những người tin biết cách sống đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là tình yêu liên kết Chúa Cha và Chúa Con, nay Ngài cũng liên kết tất cả mọi người tín hữu với Thiên Chúa. Ngài sẽ ngự trị trong lòng những ai tin để làm bùng lên ngọn lửa tình yêu: yêu Chúa và yêu người. Chính nhờ ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, chúng ta có thể yêu mến Chúa, tuân giữ và thi hành điều Chúa truyền dạy.