Ngày 30.12.2019: Thiên Chúa luôn thành tín yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 2, 36-40

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

THIÊN CHÚA LUÔN THÀNH TÍN YÊU THƯƠNG

Mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người cho ta thấy rõ hơn sự quan phòng yêu thương mà Thiên Chúa dành cho con người.

Dẫu loài người có tội lỗi, sai lầm, bất trung, bội phản, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn thành tín yêu thương. Ngài tìm cách để cứu chuộc và đưa con người trở về sống trong ân tình với Ngài. Hài Nhi Giêsu là biểu hiện rõ nét nhất của tình yêu đó. Ngài là niềm vui, niềm hy vọng cho những ai mong đợi. Ngài là ánh sáng mang lại niềm tin cho những ai đang sống trong sự tuyệt vọng giữa đêm đen cuộc đời.

Xin cho mỗi chúng ta nhận ra tình yêu Chúa trong cuộc đời và sống xứng với tình yêu Chúa hơn.