Ngày 26.4.2019: Trruyền giáo với Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 21, 1-14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Ti-bê-ri-a, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Ði-đy-mô, Na-ta-na-en quê tại Ca-na xứ Ga-li-lê, các con ông Giê-bê-đê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”.

TRUYỀN GIÁO VỚI CHÚA

Sau khi Chúa Giêsu bước vào cuộc tử nạn, các tông đồ thất vọng và tan  tác. Còn ông Phêrô cùng với mấy ông khác tuy vẫn còn quy tụ với nhau nhưng làm việc không có kết quả, mặc dù các ông rất kinh nghiệm trong nghề đánh cá.

Chúa phục sinh hiện ra với các ông. Người truyền dạy các ông : “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được.” Mẻ lưới lạ lùng vì đầy những cá mà không bị rách đã giúp người môn đệ Chúa yêu nhận ra Chúa phục sinh.

Như vậy, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta về sứ mạng của Hội Thánh, đó là sứ mạng truyền giáo. Sứ mạng này phải được Chúa giao phó và sai đi : “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được.” Không phải do tài năng, kinh nghiệm và công sức của con người mà có thể thu phục được người khác. Vì vậy, để việc truyền giáo có kết quả, chúng ta phải được sai đi, phải có Chúa hiện diện với chúng ta và phải có ân sủng của Chúa Thánh Thần.