Ngày 03.4.2019: Ta và Cha là một

 

Tin Mừng theo thánh Gio-an: Ga 5, 17-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sa-bat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:

“Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài.”

TA VÀ CHA TA LÀ MỘT

Trích đoạn Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy hành động sáng tạo vũ trụ của Chúa Cha và Chúa Con là một và không tách rời nhau. Vì vậy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Việc làm liên lỉ này được gọi là sự quan phòng của Thiên Chúa. Thế nhưng, người Do Thái lại không tin những việc làm của Chúa Giêsu đều xuất phát từ Chúa Cha, do thánh ý Chúa Cha để cứu độ họ và toàn thể thế giới.

Chúa Giêsu đã minh chứng những việc Ngài làm đều xuất phát từ Chúa Cha, khi Ngài đã tự hiến dâng mạng sống làm của lễ đền tội cho loài người, để hoàn thành công trình cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa với Tổ tiên loài người chúng ta.