Ngày 23.7.2019: Là anh chị em của Chúa Giêsu

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 12, 46-50.

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

LÀ ANH CHỊ EM CỦA CHÚA GIÊSU

“Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?”. Ai nói với mẹ của mình như vậy chắc chắn sẽ làm mẹ mình đau lòng. Với Mẹ Maria  thì không như vậy. Bởi vì trong số loài người chúng ta, không ai có thể sánh bằng Mẹ Maria trong việc lắng nghe và thực hiện lời Chúa. Vì vậy khi Chúa Giêsu đặt câu hỏi và trả lời cho dân chúng về mẹ mình, thì Người như muốn giới thiệu cho chúng ta về mẫu gương lắng nghe và thực hành lời Chúa: đó là Mẹ Maria. Qua đó, Người còn muốn giới thiệu với chúng ta một người Mẹ và một gia đình thiêng liêng của Người nữa: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy.

Xin cho chúng ta biết làm theo ý Cha trên trời, để xứng đáng được gọi là anh chị em của Chúa Giêsu.