Ngày 19.7.2019: Lấy tình thương mà đối xử với nhau

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 12, 1-8.

Khi ấy, vào ngày Sa-bat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bat”. Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Ða-vít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ða-vít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sa-bat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sa-bat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sa-bat”.

LẤY TÌNH THƯƠNG MÀ ĐỐI XỬ VỚI NHAU

Trong ngày Sa-bát, các môn đệ bị đói nên đã bứt lúa để ăn. Người biệt phái không chấp nhận hành động này của các môn đệ. Họ bảo vệ Lề Luật, còn Chúa Giêsu  thì bảo vệ các môn đệ của Người. Vì với Chúa Giêsu, Lề Luật là vì con người chứ không phải con người vì Lề Luật.

Xin cho chúng ta biết lấy tình thương mà đối xử với nhau, để không bao giờ kết án anh chị em mình dựa vào những hành động bên ngoài của họ. Vì Chúa muốn chúng ta đối xử nhân từ với nhau chứ không muốn chúng ta bảo vệ Lề Luật mà vô tâm với nỗi đau của anh chị em mình.