Ngày 12.01.2019: Cùng nhau xây dựng Nước Trời

 

Tin Mừng theo thánh Gio-an: Ga 3,22-30

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.

Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gio-an và nói: “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” Ông Gio-an trả lời: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: “Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.

CÙNG NHAU XÂY DỰNG NƯỚC TRỜI

Trong thế giới tự nhiên cũng như xã hội loài người, cạnh tranh dường như là một quy luật chính yếu. Thành ngữ “cá lớn nuốt cá bé” được hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Theo đó, ai mạnh người đó sẽ thắng và kẻ bại sẽ phải tiêu vong.

Đứng trước việc ông Gio-an làm phép rửa và Đức Giê-su cũng làm phép rửa, các môn đệ của ông Gio-an và một vài người đã tranh luận với nhau. Họ đem chuyện đó thuật lại với ông Gio-an. Ý kiến của ông Gio-an khiến cho các môn đệ của ông, và chúng ta hết sức ngạc nhiên, đồng thời thêm lòng kính trọng vị Tiền hô của Chúa.

Ông Gio-an hoàn toàn không tỏ thái độ ghanh tị hay bực tức trước việc dân chúng lũ lượt kéo đến gặp Đức Giê-su, trái lại, ông hết sức hớn hở vui mừng. Ông vui niềm vui của người đóng vai phụ trước sự thành công của diễn viên chính; ông hớn hở trong vai trò của người phù rể trước cuộc hạnh ngộ của chàng rể Giê-su đến gặp cô dâu là toàn thể nhân loại.

Tâm tình của ông Gio-an Tẩy giả cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa trao cho mỗi người một sứ mạng cụ thể. Trong Hội thánh Chúa, không có khái niệm cạnh tranh, dù là cạnh tranh lành mạnh hay không. Chúa trao cho mỗi người một sứ vụ, dù là giáo sĩ hay giáo dân, bậc tu trì hay người sống đời hôn nhân gia đình, để nâng đỡ và hợp tác với nhau mở rộng Nước Chúa. Hội thánh giống như một cơ thể thống nhất có Chúa Giê-su làm đầu, và mỗi người đóng vai trò của các chi thể khác nhau, hỗ tương cho nhau.

Xin cho mỗi người chúng ta biết quý trọng những khả năng Chúa ban cho mình, đồng thời trân trọng những khả năng của người khác. Chỉ với tinh thần đó, chúng ta mới xây dựng sự hiệp nhất và cùng nhau mở mang Nước Chúa qua việc cùng nhau làm chứng cho Chúa Ki-tô.