Ngày 28.8.2019: Xin hiệp nhất chúng con, lạy Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 23:27–32

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Phrisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ”. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

XIN HIỆP NHẤT CHÚNG CON, LẠY CHÚA

Xây mồ mả cho các ngôn sứ và những người công chính, phỏng có ích chi, khi chúng ta không nghe những lời các ngôn sứ, và các người công chính rao giảng?

Mỗi thời đại, Thiên Chúa dùng nhiều cách, qua các đấng bậc trong Hội thánh để rao giảng, dạy dỗ chúng ta, ngõ hầu giúp ta trở nên con cái Chúa. Các ngôn sứ và người công chính hôm nay được Chúa sai đến rao giảng Tin mừng, họ vẫn không nghe. Và họ vẫn đang tìm cách khai trừ, bách hại người công chính và các ngôn sứ.

Xin Chúa ban sự hiệp nhất, để chỉ có một đàn chiên với một chủ chiên.