Ngày 22.11.2019: Đền thờ tâm hồn

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 19, 45-48

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và hằng ngày Người giảng dạy trong Đền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

ĐỀN THỜ TÂM HỒN

Chúa Giêsu đã xua đuổi những người bán buôn trong đền thờ, những người đã biến nơi cầu nguyện trở nên chốn chợ búa, giang hồ, cướp bóc. Chúa Giêsu đã phán bảo rằng: Nhà Chúa là nơi để cầu nguyện. Các chức sắc tôn giáo thời đó đã tìm cách hãm hại Chúa Giêsu vì quyền năng và những lời khôn ngoan của Người.

Ngày nay, có những nơi thờ phượng trở thành chốn buôn bán ân sủng, trở thành nơi trao đổi vật chất, quyền uy. Đôi lúc chính chúng ta đã lợi dụng vẻ đẹp thánh thiêng và sự uy tín của giáo hội, giáo xứ để vụ lợi cho riêng cá nhân. Có những lúc chúng ta đến Nhà thờ, không phải vì mục đích chúng ta đến gặp Chúa, đến để cầu nguyện, nhưng chúng ta đến để thay nhau trình diễn sắc đẹp bằng những bộ đồ hàng hiệu, áo dài xúng xính. Có đôi khi chúng ta ở trong Nhà Chúa, nhưng tâm hồn chúng ta lại lo lắng bâng quơ những việc bên ngoài. Hay có đôi lúc chúng ta đến Nhà thờ chỉ để chu toàn trách nhiệm của một người Kitô Hữu, chúng ta tham dự thánh lễ một cách hời hợt, qua loa nhanh chóng.

Xin Chúa soi sáng giúp đỡ chúng ta sống theo đường lối Chúa, biết trung thành phụng sự Chúa không vì tư lợi nhưng vì lợi ích của Nước Chúa. Chúng ta cũng năng tham dự Thánh Lễ, các bí tích, năng chạy đến với Chúa để Chúa thánh hóa và chúc lành cho chúng ta.