Ngày 11.9.2019: Từ bỏ và đánh đổi

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 20-26 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười.

Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. …

TỪ BỎ VÀ ĐÁNH ĐỔI

Nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị thù ghét… là những điều chúng ta mong thoát khỏi để được hạnh phúc, vậy mà Chúa Giêsu lại chúc phúc cho các môn đệ của Người. Thế nhưng, các môn đệ của Chúa đã đón nhận những gì Chúa Giêsu chúc phúc để trở nên giàu có, no nê, vui cười và hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Chúa.

Tám mối phúc thật của Chúa Giêsu còn gây thắc mắc cho nhiều người chúng ta, vì nó đi ngược lại với nhu cầu thực tế của con người. Nhưng chỉ khi nào họ đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và đón nhận các mối phúc của Người thì chúng mới thấy được giá trị vĩnh cửu của các mối phúc ấy. Vì thế, chúng ta cần có sự từ bỏ và đánh đổi, để được Nước Chúa làm gia nghiệp.