Ngày 03.6.2019: Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 29-33.

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”.

Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH

Đau khổ không được miễn chuẩn cho các môn đệ Chúa Kitô. Thay vì trốn tránh và chán nản trước đau khổ, người môn đệ Chúa cần biết đón nhận và thánh hoá những đau khổ như một phương thế để cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Kitô.

Người tín hữu có thể học được bài học tin tưởng và phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa hơn khi biết vượt qua những đau khổ và thử thách nhờ ơn Chúa ban.

Chính Chúa Giêsu cũng đã cam lòng chịu đau khổ; Ngài đã đi đến vinh quang qua con đường đau khổ. Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, khai mở cho chúng ta sự sống mới. Do đó, đứng trước những đau thương khốn khó đời này, chúng ta được mời gọi chạy đến với Ngài để đón nhận ân sủng.

Ước chi trong mọi sự, dẫu là vui buồn hay sướng khổ, chúng ta đều biết cảm tạ Chúa.