Ngày 05.01.2019: Làm người tốt dẫn đường

 

Tin Mừng theo thánh Gio-an: Ga 1,43-51

Khi ấy, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: “Anh hãy theo tôi.” Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-ta-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-ta-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!” Đức Giê-su thấy ông Na-ta-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-ta-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-ta-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”  Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

LÀM NGƯỜI TỐT DẪN ĐƯỜNG

Ông Na-tha-na-en là một người may mắn vì có ông Phi-líp-phê là người bạn tốt. Ông cũng là người hạnh phúc vì có Chúa Giê-su là thầy. Qua trung gian người bạn tốt, ông Na-ta-na-en được giới thiệu với Chúa Giê-su, nhờ đó ông được Chúa kêu gọi và mạc khải cho biết về mầu nhiệm Nước Trời.

Trước biết Chúa, ông nhìn cuộc đời theo lối mòn cũ kỹ, nên không thể thấy điều vĩ đại trong những cái bình thường. “Từ Na-da-rét làm sao có cái gì hay được?” Bởi vậy, dù cố công học hỏi và nghiên cứu Thánh Kinh, ông vẫn chỉ đi tìm Đấng Cứu Thế theo những tiêu chuẩn của người đời.

Niềm vui và hạnh phúc đích thực đã đến khi ông giáp mặt với Chúa Giê-su – Đấng xuất thân từ một làng quê hẻo lánh, với dáng vẻ bình dân, mộc mạc nhưng lại thấu suốt lòng dạ của ông. “Làm sao Ngài biết tôi?”, ông Na-tha-na-en đã hết sức ngạc nhiên về Đức Giê-su. Làm sao Ngài thấu suốt cả đường đi nước bước lẫn suy nghĩ của ông nếu Ngài không phải là Con Thiên Chúa và Thiên Chúa thật? Vâng, chỉ có Chúa mới biết rõ con người là gì và cần gì. Và cũng chính Ngài là Đấng bao bọc chở che con người trong các ân sủng.

Ngày hôm nay, Chúa vẫn cần đến những con người sắm vai người bạn tốt, để giới thiệu hoặc đưa dẫn anh em đồng loại đến gặp Chúa. Liệu chúng ta có khả năng làm một người bạn tốt với anh chị em, để làm cho niềm vui biết Chúa lan tỏa trong thế giới không?