Ngày 22.5.2019: Người môn đệ của Chúa Giêsu

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊ-SU

Làm sao để các nhành nho được sống và sinh nhiều hoa trái? Chắc chắn là nhành cây ấy phải bám vào thân cây nho, nếu không nó sẽ bị chết khô. Đời sống người Kitô hữu cũng vậy; không có Chúa, họ không thể “sống, cử động và hiện hữu” (xc. Cv 17,28).

Chúa Giêsu chính là cây nho mà mỗi chúng ta cần phải tìm đến nương nhờ. Ngài có thể trao tặng sức sống thần linh của Thiên Chúa cho chúng ta để chúng ta được lớn mạnh và sinh nhiều hoa trái. Những hoa trái mà Chúa muốn thấy nơi chúng ta là những việc lành phúc đức, những hành động bác ái và bao dung, những nghĩa cử phục vụ và hy sinh…

Đó là những dấu chứng đích thực để chỉ ra chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa Kitô. Theo đó, người môn đệ của Chúa vừa là người biết gắn bó mật thiết với Chúa vừa là người biết sống tình yêu thương đại đồng dành cho tất cả anh chị em đồng loại.