Ngày 27.7.2019: Điều thiện điều ác tồn tại song song

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 13, 24-30.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

 

ĐIỀU THIỆN ĐIỀU ÁC TỒN TẠI SONG SONG

Người tốt kẻ xấu, điều thiện điều ác tồn tại không chỉ trong xã hội mà ngay cả trong Hội thánh – dấu chỉ của Nước Trời – làm nhiều người bức xúc: Lạy Chúa, Chúa dựng nên mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng tại sao người xấu và sự ác lại tràn lan, xin hãy loại bỏ chúng!

Thế nhưng, Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài sẽ kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn hoán cải và mời gọi những người tốt, qua đời sống đức tin của mình, giúp cho những người tội lỗi trở về với Chúa. Vì vậy chúng ta hãy kiên nhẫn trong đời sống đức tin của mình, chờ đến ngày tận thế cái tốt cái xấu sẽ được sáng tỏ và phân chia rạch ròi. Khi đó chúng ta mới hoàn toàn sáng tỏ về việc quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.