Ngày 30.03.2019: Bài học khiêm tốn

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 18, 9-14.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác:

“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”.

Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

BÀI HỌC KHIÊM TỐN

Đứng trước một kẻ vỗ ngực xưng tên, hẳn ai cũng tìm cách tránh xa vì đó là mối nguy hại cho chính mình và cộng đồng. Nhưng đứng trước một người khiêm tốn chân thành, ai ai cũng muốn kết thân.

Người khiêm tốn là người biết mình là ai và cần gì như người thu thuế trong Tin mừng theo thánh Mác-cô hôm nay. Còn ta, ta là ai trong hai người trên? Có thể ta sẽ là cả hai tùy hoàn cảnh. Nhưng lạy Chúa, xin hãy biến đổi con và cho con hiểu rằng: tuân giữ lề luật không đủ làm cho con nên công chính.

Xin đừng để con lấy việc thực hành luật làm đủ để quên mất mình là ai. Lạy Chúa, xin hãy dạy con.