Ngày 12.10.2019: Phúc cho ai lắng nghe Lời Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 11,27-28

27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! “28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

PHÚC CHO AI LẮNG NGHE LỜI THIÊN CHÚA

Trong bài giảng trên núi, Đức Giê-su chỉ cho chúng ta biết tám mối phúc thật, nay Chúa lại cho chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa cũng là một mối phúc lành cho chúng ta. Gương mẫu nổi bật cho chúng ta thấy sự lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa hẳn chính là Đức Ma-ri-a, thân mẫu của Người.

Lắng nghe Lời Chúa là điều không thể thiếu trong đời sống của mỗi người Ki-tô hữu chúng ta. Chính nhờ nghe Lời Người mà chúng ta được nuôi dưỡng tâm hồn và thêm nguồn ân sủng để thực hành Lời Chúa. Nếu như không được Lời Người dẫn dắt, làm sao chúng ta có thể thấy được mục đích sống của mình, làm sao có thể biết con đường có thể qua được của hẹp mà vào Nước Trời mai sau.

Lắng nghe tiếng Chúa gọi là một ân ban, vì khi nghe được Lời Chúa gọi cũng có nghĩa chúng ta là những con chiên được Chúa chăm sóc nuôi dưỡng và bảo vệ khỏi sự dữ. Lời Chúa gọi sẽ là nguồn bình an để chúng ta vượt qua được mọi thử thách gian nguy trong cuộc sống này.

Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa là một phúc lành bởi vì Lời không chỉ cho chúng ta được sống trong hiện tại, Lời còn cho chúng ta sự sống mai sau.

Ước gì chúng ta năng đón nhận Lời Chúa qua thánh lễ, qua Kinh Thánh để cuộc đời của chúng ta đón nhận được mối ân phúc mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Xin mẹ Ma-ri-a là gương mẫu của chúng con, xin người che chở và cầu bầu cho chúng con được nên giống mẹ, luôn biết lắng nghe và thực hành Lời của Con Mẹ.