Ngày 28.10.2019: Tông Đồ của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 6,12-19

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA

Tông đồ là những người được Đức Giê-su chọn để sai họ đi làm chứng và rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Đó là một sứ vụ cao cả mà Đức Giê-su trao ban lại cho các ông, đó là một ân huệ mà cũng là một trách nhiệm không phải dễ dàng gì. Tông đồ trước hết sẽ là người đại diện cho Đức Giê-su, họ sẽ nói lên Lời của Người đến với mọi người, họ không chỉ nói mà còn phải làm chứng cho Tin Mừng của người cách triệt để. Tông đồ sẽ họa lại dung mạo mục tử nhân lành cho các con chiên, họ sẽ là những người chăn dắt chiên của Chúa theo cách mà Đức Giê-su đã từng làm, con nào đi lạc thì họ dẫn đưa về, con nào đói thì họ chính là người dẫn tới đồng cỏ xanh tươi, con nào bị thương thì họ sẽ là người băng bó chăm sóc.

Làm chứng cho Đức Giê-su một thách đố, nhưng họ không đơn độc. Họ luôn là những môn đệ được Chúa đồng hành và che chở, đỡ nâng. Tông đồ cũng là những con người với thân phận yếu đuối, họ vẫn luôn cần ơn Chúa và cần cả sự chia sẻ, nâng đỡ của dân Chúa. Tông đồ không chỉ là những người có chức thánh, còn có cả Tông đồ giáo dân, họ cũng được mời gọi thực thi sứ mạng làm chứng và rao giảng Tin Mừng. Như thế Tông đồ của Chúa là trách nhiệm của mọi con cái Chúa, mỗi người tùy theo khả năng, hoàn cảnh của mình mà làm sáng danh Chúa cho mọi người. Hiển nhiên ai được cho nhiều thì phải trao ban nhiều, có ít thì làm ít, và điều quan trọng của một Tông đồ là yêu mến Chúa và trung thành phụng sự Chúa trong mọi sự.