Ngày 08.7.2019: Lòng tin của con đã cứu chữa con

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 9, 18-26 

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không chết đâu, nó ngủ thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

LÒNG TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CHỮA CON

Niềm tin của người đàn bà bị bệnh loạn huyết rất đơn
sơ: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chính nhờ tin như vậy mà bà được Chúa chữa cho lành bệnh: Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con. Qua đó, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sức mạnh và giá trị của lòng tin. Đúng như như lời Thánh Kinh dạy: Mọi kẻ tin vào Thiên Chúa sẽ không phải thất vọng. Niềm tin vào Thiên Chúa làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, nhờ đó phép lạ sẽ xảy đến, như lời dạy của Chúa Giê-su : “lòng tin của con đã cứu chữa con”.