Ngày 18.9.2019: Hãy tỉnh thức và sám hối

 

Tin mừng theo Thánh luca : Lc 7:31–35

Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:

“Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than”.

Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng Ðức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho”.

HÃY TỈNH THỨC VÀ SÁM HỐI

Khi Gioan Tẩy Giả được sai đến, kêu gọi mọi người sám hối, dọn đường cho Chúa đến, người ta đã không đáp ứng lời mời gọi của Gioan, và cho rằng: “Ông ta bị quỷ ám”. Đức Giêsu xuất hiện, Người rao giảng, hãy sám hối và tin vào Tin mừng để được hưởng ơn Cứu Độ. Người ta vẫn dửng dưng với lời rao giảng của Chúa, và cho rằng: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”.

Cả một thế hệ cứng đầu, đã dùng sự khôn ngoan của loài người, để ngụy biện cho những hành vi tội lỗi! Hãy coi chừng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Vì cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây.