Ngày 17.02.2019: Hạnh phúc đích thực

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 17. 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giu-đê-a, Giê-ru-sa-lem, miền duyên hải Ty-rô và Si-đon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật.

Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế…

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

Nhạc sĩ  Trịnh Cộng Sơn sau một cơn hôn mê sâu đã chia sẻ trải nghiệm cận kề cái chết: chết không phải là hết nhưng là sự chuyển tiếp, sự tiếp nối cho một cuộc sống mới.

Nếu chết là sự tiếp nối thì ta còn gì đáng phải sợ, nhất là khi ta liều mất mạng sống cho Đấng là Nguồn Mạch Sự Sống. Một cái liều đem lại sự sống thần linh và bất diệt.

Xin cho tất cả mọi người nhận biết được Thiên Chúa là cội nguồn sự sống và sự thật để họ dám liều và sống với sự thật ấy cho dù phải trả bất cứ giá nào, kể cả mạng sống mau qua này.