Ngày 27.9.2019: Can đảm tuyên xưng đức tin

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9, 18-22 

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”.

Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”..

CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Thánh Phêrô đại diện các Tông đồ nói lên niềm tin và xác tín của mình: Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Chính vì lời tuyên tín này mà sau này thánh Phê-rô bị kết án tử hình.

Kế thừa niềm tin từ các thánh Tông đồ, hai ngàn năm qua đã biết bao người sẵn sàng đổ máu mình ra để tuyên xưng rằng, Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa.

Xin Chúa củng cố niềm tin nơi mỗi người chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta can đảm thưa lên lời tuyên tín vào Đức Giêsu mà thánh Phêrô đã để lại: Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.