Ngày 08.10.2019: Lắng nghe Lời Chúa

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 10,38-42

38 Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! “41 Chúa đáp:” Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Trong đời sống của người tín hữu nếu chúng ta không tỉnh thức, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào sự tất bật của công việc, lo lắng chạy theo sự đời mà quên đi bổn phận của một người ki-tô hữu là mến Chúa trên hết mọi sự và sau là yêu người.

Thiết nghĩ chúng ta sống cũng phải vất vả mưu sinh, bận rộn để lo cho con cái và người thân của chúng ta. Đó quả là một thách đố cho những ai có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, Chúa vẫn luôn là Người nâng đỡ và che chở chúng ta chứ Người không bao giờ để chúng ta mồ côi, và để cho mỗi tương quan đó trở nên ngày một trọn vẹn thì chúng ta phải là người biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa dạy bảo.

Lắng nghe Lời Chúa qua thánh lễ, qua việc đọc Kinh Thánh hằng ngày, qua việc thực hành Lời Người dạy trong đời sống của chúng ta. Xưa kia, Chúa đã bảo với Mát-ta rằng, Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất khi cô ngồi bên cạnh và lắng nghe Lời Chúa dạy. Vậy hôm nay chúng ta cũng hãy học theo Ma-ri-a để lắng nghe Lời Chúa nói với mỗi một người trong chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra điều tốt nhất nếu chúng ta cũng thực hành như vậy.

Nếu Chúa là đường, thì nghe Lời Người chúng ta sẽ biết con đường chúng ta phải đi, để Người hướng dẫn chúng ta đi. Nếu Chúa là sự thật, thì chúng ta sẽ tìm gặp chân lý hầu biết đâu là mục đích mà chúng ta chọn lựa. Nếu Chúa là sự sống, thì hiển nhiên chúng ta biết phải làm gì để được sự sống trong Chúa. Lắng nghe được Lời Chúa nói với chúng ta thì chúng ta sẽ có Chúa trong mỗi ngày chúng ta sống.