Ngày 17.6.2019: Lấy ân báo oán

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 38-42.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

LẤY ÂN BÁO OÁN

Luật Cựu Ước đưa ra luật công bằng nhằm khuyên răn mọi người đừng làm điều xấu cho người khác, nếu không chính mình sẽ phải đền trả cho cân xứng với việc mình làm. Luật công bằng này cần thiết để tạo lập sự bình ổn trong xã hội. Nhưng nếu chỉ công bằng mà thiếu đi bác ái thì chưa đủ.

Chúa Giêsu dạy chúng ta đi xa hơn thứ công bằng của con người để vươn lên đức ái Kitô giáo. Đức ái này đòi hỏi chúng ta một tinh thần tự nguyện, dám sẵn sàng tha thứ và biết cho đi không tính toán. Quả thế, lấy tình thương yêu để làm nguôi đi hận thù hay “lấy ân báo oán”, đó mới là con đường của người môn đệ Chúa Kitô.

Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta cũng chỉ dừng lại ở một lối sống công bằng, chứ chưa dám sống bác ái vị tha đối với anh chị em đồng loại. Chúng ta cần cố gắng mỗi ngày để có thể yêu thương nhiều hơn vì lẽ “tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi” (1 Pr 4,8). Tội lỗi của chúng ta chỉ có thể được tha thứ, được phủ lấp khi chúng ta sống yêu thương.