Ngày 14.01.2019: Đưa Tin Mừng vào cuộc sống

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1,14-20

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

ĐƯA TIN MỪNG VÀO CUỘC SỐNG

Kết thúc mùa Giáng sinh, phụng vụ Lời Chúa dẫn chúng ta đến chiêm nghiệm sứ điệp và hành động của Chúa Giê-su.

Việc Chúa Giê-su đi vào trần gian cũng đồng nghĩa với thời kỳ Thiên Chúa mở ra một giai đoạn mới trong chương trình cứu độ. Chúa Giê-su đến đem theo muôn phúc lộc từ trời. Và để lãnh nhận những phúc lộc ấy, Ngài kêu gọi dân Chúa và dân ngoại hoán cải đời sống nhờ việc lắng nghe sứ điệp Tin Mừng.

Chúa Giê-su không phải là một lữ khách độc hành trên đường đời. Ngài có muốn có những người bạn và nhất là, những người cộng tác với Ngài, để đem ơn lành cho nhân loại. Chính vì thế, Ngài đã kêu gọi các môn đệ đến sống chung với Ngài thành một gia đình và dần dần chuyển trao sứ vụ cho họ.

Mỗi ngày Chúa vẫn gọi chúng ta ngang qua những công việc, những hoạt động bình thường. Làm thế nào để nghề nghiệp, công việc không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là tiếng vọng của Tin Mừng, dẫn đưa người khác về với Chúa? Liệu chúng ta có mạnh dạn đáp ứng lời mời gọi hoán cải của Chúa hay không?