Ngày 16.10.2019: Khốn cho các người!

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 11,42-46

42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”

KHỐN CHO CÁC NGƯỜI!

Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su khiển trách các người Pha-ri-sêu khi nói với họ ‘khốn cho các người!’. Người bày tỏ nỗi niềm không hài lòng với họ về việc họ xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa, hẳn đây là điều mà họ phải có khi họ đang đứng trên vai trò lãnh đạo tinh thần cho dân, là những người thông hiểu Lời Chúa giảng giải cho mọi người. Lẽ ra họ phải làm gương cho những điều họ nói, họ giảng.

Người cũng khiển trách lòng kiêu hãnh của họ qua lối sống, cách thức họ sống. Lẽ ra chính họ phải là những người rao giảng Lời Chúa cách chân thật cho mọi người, lên tiếng để mọi người trở về với Thiên Chúa chứ không phải chú ý đến danh tiếng và địa vị qua những hàng ghế cao trọng trong hội đường, hay chỉ để ý đến sự tán dương qua người khác nơi công cộng đông người qua lại.

Ai trong chúng ta cũng có thể trở thành một Pha-ri-sêu trong đời sống của mình ngay trong hiện tại này. Chúng ta có khi nào đi đến thờ phượng Chúa khi chỉ chú ý đến mặc đẹp và được khen tiếng là đạo hạnh, thánh thiện hay chăng. Nếu chúng ta không tỉnh thức trong tâm hồn thì chúng ta cũng dễ mắc phải những điều đó. Chỉ có một điều cần mà Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta là sống công bình bác ái và một lòng mến Chúa. Nguyện xin Chúa là nguồn ơn sủng, giúp chúng ta nhận ra được những thiếu xót nếu như chúng ta lỡ phạm, và cũng xin Người giúp chúng ta biết được hạnh phúc thật chỉ ở trong việc mến yêu Chúa và làm theo Lời Chúa dạy trong cuộc sống của mỗi người.