Ngày 21.5.2019: Sống phó thác

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 14, 27-31a.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy.

Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.

SỐNG PHÓ THÁC

Có những thứ bình an giả tạo khiến chúng ta lạc đường; có những thứ bình an tạm bợ, chỉ thoáng qua và làm cho chúng ta hụt hẫng. Đó không phải là thứ bình an mà Chúa Giêsu muốn ban tặng cho chúng ta. Ngài muốn ban cho chúng ta sự bình an đích thực. Bình an này chỉ có Chúa mới có thể mang lại cho chúng ta như Ngài nói: “Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.

Chính bình an của Chúa giúp chúng ta được kiên vững, không nao núng cũng không sợ hãi trước những sóng gió của cuộc đời. Bình an này chỉ có thể có được khi chúng ta tín thác vào Chúa. Quả thế, dẫu giữa những phong ba bão táp của cuộc đời, nếu chúng ta biết bám chặt vào Chúa, chúng ta sẽ không còn lo sợ và thất vọng.

Ước chi mỗi Kitô hữu sống phó thác vào lòng nhân hậu của Chúa ngõ hầu tìm thấy được sự bình an đích thực cho đời mình.