Ngày 12.03.2019: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6, 7-15.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI…

Kitô giáo là tôn giáo của tương quan. Thiên Chúa của Kitô giáo cũng là Thiên Chúa của các mối tương quan. Vì vậy, lời cầu nguyện của Kitô giáo cũng là lời cầu nguyện của tương quan và đặt trong mối tương quan.

Trong lời cầu nguyện, tôi luôn đặt mình trong tương quan với thần linh là Thiên Chúa tôi thờ và những người anh chị em với tôi. Ở đó, tôi sống và hoạt động cũng như thăng tiến để cho ý Cha được thực hiện.

Lạy Chúa, xin dạy con khi nguyện kinh Lạy Cha cũng biết sống chính lời kinh ấy để nước Cha được thể hiện.