Ngày 07.5.2019: Bánh trường sinh

 

Tin mừng theo thánh Gio-an : Ga 6,30-35.

Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

BÁNH TRƯỜNG SINH

Điều bất hạnh cho dân chúng là Đức Giêsu – tấm bánh trường sinh đích thực – đang ở giữa họ, mà họ lại chối từ và không chịu đón nhận. Họ chỉ mong cho có được một thứ lương thực làm no thoả nhu cầu thân xác; họ quên đi việc tìm kiếm lương thực trường tồn cho linh hồn. Chúa Giêsu chỉ cho họ rằng ai đến với Ngài thì không hề phải đói và ai tin vào ngài chẳng khát bao giờ.

Ngài là tấm bánh từ trời được ban tặng cho trần gian để nhân loại được sống. Thay vì đòi hỏi Thiên Chúa một thứ bánh nào khác, mọi người hãy chạy đến với Chúa Giêsu, hãy tin vào Người.