Ngày 30.11.2019: Theo Thầy

 

Tin Mừng theo Thánh Matthêu: Mt 4, 18-22

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

THEO THẦY

Chúa Giêsu thấy Simon và Anrê khi hai ông đang thả lưới trên bờ biển Ga-li-lê. Chúa đã gọi hai ông trở nên tông đồ của Chúa, trở nên những người lưới người. Rồi người lại gọi Gia-cô-bê và Gio-an theo Người. Họ cũng liền bỏ lại tất cả để theo Chúa.

Chúa Giêsu chọn gọi các môn đồ, họ là những con người bình dân, là những ngư phủ. Sau khi nghe tiếng gọi của Chúa, họ đã lập tức bỏ tất cả mọi sự để bước theo Người. Họ đã để lại sau lưng công việc mà họ hằng gắn bó, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè mà họ đã từng sống và chia sẻ để bước theo Thầy Giêsu.

Chúng ta là những người được gọi bước theo Chúa, ở tất cả mọi bậc sống, từ giáo dân, tu sĩ, linh mục, giám mục. Chúng ta được gọi trở nên Thánh. Tiếng gọi theo Chúa là tiếng gọi nhiệm mầu. Lắng nghe tiếng gọi của Chúa quả thật không hề đơn giản. Nhờ lời cầu nguyện và thinh lặng hoặc qua những dấu chỉ hằng ngày của đời sống, Chúa có nhiều cách để mời gọi chúng ta. Vậy chúng ta có cam đảm từ bỏ tất cả để theo Chúa? Chúng ta có đã hoàn toàn theo Chúa hay chưa, hay đôi lúc chúng ta đã phôi pha và lạc mất Chúa? Chúng ta cùng cầu xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng ta trên con đường nên Thánh, xin cho chúng ta cũng biết để Người dẫn dắt chúng ta, bởi vì con đường Chúa dành cho chúng ta là con đường dẫn đến hạnh phúc Thiên Đàng.