Đức cha Carlassare: Nam Sudan rất cần sự hỗ trợ của Đức Thánh cha và Tòa Thánh

Đức cha Christian Carlassare, thừa sai người Ý, Giám mục giáo phận Rumbek, Nam Sudan, nói rằng Nam Sudan rất cần sự hỗ trợ của Đức Thánh cha và Tòa Thánh để đẩy mạnh tiến trình hòa bình và hòa giải, vì tuy đã có những hiệp định hòa bình đã được ký kết giữa các phe, nhưng còn phải thực sự áp dụng các hiệp định này.

 

Xem thêm

Hãy chỗi dậy mà đi…

Hãy thực hiện lời Đức Giê-su phán truyền. Và, khi chúng ta thực hiện, có phần chắc, tên chúng ta sẽ “được ghi trên trời”, đúng như lời Đức Giê-su đã nói với bảy mươi hai vị môn đệ, năm xưa. Thế nên, đừng chần chờ gì nữa, ngay hôm nay, bây giờ, chúng ta “Hãy chỗi dậy mà đi.”

Xem thêm