Ngày 15.4.2019: Yêu mến và phục vụ hết lòng

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 12, 1-11

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bê-ta-ni-a, nơi La-da-rô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Mat-ta hầu bàn. Còn La-da-rô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người.

Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?” Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó.

Vậy Chúa Giêsu nói: “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”.

YÊU MẾN VÀ PHỤC VỤ HẾT LÒNG

Trong bài Tin Mừng, cô Maria và tông đồ Giu-đa Ít-ca-ri-ốt thể hiện hai thái độ phục vụ Chúa hoàn toàn khác nhau.

Cô Maria là một người được đón tiếp Chúa, không được sống gần gũi Chúa như tông đồ Giuđa, thế nhưng cô đã phục vụ hết lòng và hết những gì mình có.

Còn tông đồ Giuđa, người hàng ngày bên Chúa, là môn đệ của Chúa nhưng lại tỏ ra ích kỷ với Chúa và chỉ nghĩ đến lợi lộc riêng tư dành cho ông.

Là môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi để yêu mến và phục vụ Chúa hết lòng như cô Maria. Tránh những hình thức phục vụ để đánh bóng tên tuổi hoặc với dụng ý trục lợi như ông Giuđa.