Ngày 30.4.2019: Đức tin chúng ta còn yếu đuối

 

Tin mừng theo thánh Gio-an : Ga 3,7-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô  rằng : “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người : “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được ?” Đức Giêsu đáp : “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy ! Thật, tôi bảo thật ông : chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được ?” Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

ĐỨC TIN CHÚNG TA CÒN YẾU ĐUỐI

Nếu xưa kia vì tội kêu trách Thiên Chúa, dân Ít-ra-en đã bị rắn cắn chết, rồi họ được cứu sống nhờ dấu chỉ Chúa gửi đến là con rắn đồng treo trên cây gỗ, thì ngày nay, vì tội lỗi của loài người mà Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá để ai tin vào Người thì sẽ được cứu độ.

Như vậy, chính nhờ đức tin mà con người được cứu sống. Bởi vì đức tin là chiếc cầu nối đất với trời, là ánh sáng soi tỏ ý nghĩa của những dấu chỉ hay hiện tượng xảy ra trong cuộc sống. Hơn nữa, “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.” (Hr 11,1)

Xin Chúa củng cố đức tin còn yếu đuối của chúng ta, để chúng ta luôn vững tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian, nhờ đó chúng ta được Chúa cứu độ và mai sau được Chúa cho hưởng hạnh phúc Nước Trời cùng với Đức Mẹ và Các Thánh, những chứng nhân của đức tin đang chờ đón chúng ta.